Khoá tu tiếng Việt! ~ Vietnamese Retreat!

Khoá tu: Giữ Mãi Tình Này
Từ Ngày 15/7 Đến Ngày 19/7/2015

Kính thưa quý cô bác Phật tử gần xa!
Hằng năm tu viện tổ chức khóa tu cho cộng đồng người Việt.  Kính mời quý phật tử về đây để cùng nhau thả gánh lo đi cho tiếng suối, tiếng chim của núi rừng Bích Nham làm lắng dịu những lo toan, căng thẳng của trách nhiệm làm con, làm vợ, làm chồng hay ở nơi công sở, học đường.  Đây là cơ hội cho chúng ta trở về tắm mát trong dòng sông của Tăng thân, cùng nhau tu học thưởng thức từng hơi thở nhiệm mầu và bước chân thảnh thơi, cùng nhau ngồi thật yên để nhìn lại mình và nhận rõ những con đường đưa đến hạnh phúc.  Cho tình ta thắm lại, cho tiếng nói, tiếng cười thêm tươi vui để giữ mãi tình này.

“Tình quê hương còn giữ mãi trong tim
Ánh mắt yêu thương thấu rõ cội nguồn
Hãy trao cho nhau những lời hoà ái
Với cái nhìn chấp nhận lẫn bao dung.”

Xin quý vị vào trang web Register for a Retreat để đăng ký cho khóa tu.

Email:  sisters@bluecliffmonastery.org  
Điện thoại:  845-791-0339 gặp sư cô Đế Nghiêm
(Xin quý vị liên lạc từ 8h-9:30h tối. Cảm ơn.)


Vietnamese Retreat
July 15-19, 2015

Dear Family and Friends Near and Far,

Each year, Blue Cliff Monastery organizes a retreat for the Vietnamese community. We welcome all Vietnamese-speaking friends to join us as we practice to release our worries and anxieties. Let the sounds of the stream and the birds calm all worries, stresses, and responsibilities that come with being a mother, a father, a child, in the workplace, at school, and at home. This is an opportunity for us to refresh ourselves in the stream of the Sangha, practicing together and enjoying every breath and every step. Together we will practice sitting still to look within ourselves and to clearly realize the path leading to happiness. Renewing our relationships and making our words and laughter more fresh and more beautiful, we are cultivating and nourishing these seeds now and into the future.

Please visit our Register for a Retreat page to register.

Email:  sisters@bluecliffmonastery.org  
Phone:  845-791-0339 for Sister Đế Nghiêm
(Please call between 8:00pm and 9:30pm if possible.)